برادر غلامرضا منصوری، به خبرگزاری برنا گفت: به نظر ما برادرم ترور شده است و او بارها در تماس با خانواده‌ گفته بود که امنیت جانی ندارد. او از «وکیل پرونده» انتقاد کرده و گفته است که امیرحسین نجف‌پور ثانی «هیچ شناختی» از برادرم ندارد و «اکثر مصاحبه‌های ایشان بدون اطلاع از اصل موضوع بوده و اظهار نظرها غیر کارشناسی و هدفمند و صرفا تبلیغاتی است.» او خواستار بررسی «موضوع ترور» او شده و گفته است «علی‌رغم پیگیری مجدانه اینجانب و مکاتبات مکرر با وزارت امور خارجه و مسئولان عالی قضایی نتیجه موثری در خصوص شفافیت موضوع و روشنگری زوایای حادثه حاصل نشده است.»