احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص طرح سوال از روحانی گفت: بنده با استیضاح رئیس جمهور بیشتر موافق هستم. وی در پاسخ به این سوال که آیا در یک ماه از آغاز کار مجلس یازدهم طرح سئوال از رئیس جمهور موضوعیت دارد، تصریح کرد: بله، صد در صد موضوعیت دارد چون رئیس جمهور در حال نزدیک کردن کشور به لبه پرتگاه است. هر کشوری در دنیا به بحران ارزی می خورد کاهش ارزش پول ملی اش بین 25 تا 50 درصد می شود اما در ایران وضعیت فاجعه است.