علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره تشکیل هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، به مهر گفت: مقدمات تشکیل هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس شورای اسلامی فراهم شده، البته در وهله اول باید قانون و ساز و کار نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان اصلاح شود، به گونه‌ای که دست این هیأت برای نظارت دقیق بر نمایندگان باز باشد.