وزیران امور خارجه، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و صنعت معدن و تجارت این هفته در جلسه علنی مجلس حضور خواهند یافت. به گزارش ایرنا، ظریف هشت صبح امروز برای پاسخگوی به نمایندگان در مجلس حاضر می‌شود. ساعت 9 صبح امروز هم سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد عملکرد آن وزارتخانه در سال جهش تولید گزارش خود را به نمایندگان مردم ارائه خواهد داد. همچنین وزیر بهداشت ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه ۱۸ تیرماه درباره عملکرد این وزارتخانه به ویژه درباره مقابله با ویروس کرونا به مجلسی‌ها گزارش می‌دهد.