رسانه‌های پاکستان از بازگشایی مرز میرجاوه و رفت و آمد کامیون‌های باری از طریق این مرز خبر دادند. به گزارش ایلنا به نقل از پاکستان تودی، گذرگاه مرزی میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان واقع در مرز ایران و پاکستان پس از گذشت ماه‌ها تعطیلی به دلیل بیماری همه‌گیر کرونا، دوباره بازگشایی شد و اکنون رفت و آمدهای کامیون‌های باری از طریق این مرز در حال اجراست.