به گزارش تسنیم، قاضی مسعودی مقام رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی درباره خبر دستگیری چند تن از ضابطان قضایی و کارکنان سازمان بازرسی در ارتباط با پرونده بانک سرمایه، اظهار کرد: دستگیری این افراد مرتبط با پرونده محمد امامی است. این پرونده یک سری حواشی داخلی و خارجی دارد از جمله اینکه افراد دستگیر شده تلاش می‌کردند تا روند دادرسی و رسیدگی را منحرف سازند. وی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده این افراد آغاز شده است، دستگیری ۲۱ نفر در این خصوص را تکذیب کرد و افراد بازداشتی را کمتر از این تعداد برشمرد.