طبری در دادگاه گفت: من با مشایخ و نجفی مانند سه ‎برادر بودیم، اگر من ۸۰۰ میلیارد هم بخواهم این برادرانم می‌دهند و اگر کل ‎لواسان و کارخانه‌اش را بخواهم به نام من می‌کند؛ این ‎رفاقت است. به من مربوط نیست که شما چنین دوستانی ندارید.

اکبر طبری، رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه در زمان صادق آملی لاریجانی روز گذشته در دومین جلسه رسیدگی به اتهاماتش، درباره ارتباطش با فرهاد مشایخ و حسن نجفی، دو متهم دیگر این پرونده، توضیح داد. وقتی قاضی گفت که «فرهاد پورتمن در اظهاراتش گفته که نجفی برای حل مشکل لواسان از طبری مساعدت می‌خواست»، طبری اظهار کرد: نجفی هروقت به ایران می‌آمد ۴ روز بود و پس از آن به خارج از کشور می‌رفت. آقای مشایخ با آقای نجفی می‌آمدند و مرا می‌دیدند؛ جلسه نبود و ما مانند سه برادر بودیم.

متهم طبری گفت: علی رغم تلاش یک ساله نتوانستند کوچکترین بهانه و دست آویزی برای اتهام‌زنی مرتبط با شغل و سمت من ارائه کنند؛ ۲۰ سال خدمت صادقانه به قوه قضائیه داشته‌ام.

متهم طبری ادامه داد: روشن است این پرونده سازی‌ها و افترا زدن‌ها که اکثر آن‌ها رسیدگی و مختومه شده، مربوط به ده سال یا ۱۵ سال گذشته است.

وی گفت: تا این لحظه هیچ کدام از اتهامات را قبول ندارم و آقایانی که به عنوان متهم از آن‌ها نام برده شده، موارد اتهامی اغلبشان ارتباطی به من ندارد.

متهم طبری مدعی شد: طبق مقررات قانونی مانند سایر شهروندان حق شرعی نسبت به مال خود دارم.

وی در مورد اتهامات مربوط به اراضی کلاک هم گفت: اتهامات در مورد کلاک را هم قبول ندارم، ادامه دفاعیاتم را وکیلم انجام خواهد داد.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم طبری گفت: در ارتباط با دریافت رشوه به مبلغ ۸۴ میلیارد ریال از حسن نجفی توضیح دهید.

طبری اظهار کرد: نجفی هروقت به ایران می‌آمد ۴ روز بود و پس از آن به خارج از کشور می‌رفت. آقای مشایخ با آقای نجفی می‌آمدند و مرا می‌دیدند؛ جلسه نبود و ما مانند سه برادر بودیم.

وی افزود: مشایخ و نجفی هیچ وقت کار اداری از من نخواستند .

قاضی بابایی در ادامه از متهم طبری خواست تا در خصوص زمین مشجر در قریه نجار کلای لواسان توضیح دهد؟

این متهم گفت: آن را مشایخ در قالب قرارداد آورد که البته هیچ کاری انجام ندادیم قرار بود بسازیم، اما صرفا دور آن را دیوارکشی کردیم این موضوع مربوط به ۱۶ سال قبل است.

وی افزود: من نمی‌دانم که مال کیست، مشایخ آورده بود مشایخ نماینده تام‌الاختیار نجفی بود و من از مشایخ گرفته‌ام.

قاضی خطاب به متهم طبری گفت: مشایخ وکالت واگذاری داشته است.

متهم طبری گفت: مشایخ وکالت واگذاری خیلی از زمین‌ها را دارد این واگذاری در قالب قرارداد مشارکت بوده است.

نماینده دادستان خطاب به متهم طبری گفت: دستمزد کارهایی که شما مدعی هستید در ساختمان و ... انجام می دادید چقدر بوده است؟

متهم گفت: هر چقدر باشد کار من ارزش داشت به کسی ربطی ندارد که دریافتی من زیاد بوده است.

طبری محبوب دل متهمان اقتصادی است

قاضی در ادامه از نماینده دادستان خواست تا در مورد زمین مشجر ۱۶۷۵ متر مربع و در خصوص نحوه واگذاری آن در لواسان توضیح دهد؟

نماینده دادستان نیز عنوان کرد: این ملک اساسا به نام خواهران آقای نجفی بوده که وکالتی به آقای مشایخ دادند و مشایخ بعد از یک سال به آقای طبری وکالت داد و آقای طبری زمین را به نام خود می‌زند و آقای مشایخ می‌گوید که این کار به دستور آقای نجفی انجام شده است.

نماینده دادستان تصریح کرد: آقای طبری گفتند که این افراد دوست داشتند تا به من پول بدهند کاملا درست است آقای طبری محبوب دل‌های متهمان اقتصادی بودند.

قهرمانی در ادامه گفت: آقای طبری می‌خواهد خروج آقای نجفی از کشور را عادی جلوه دهد، اما ما برای اینکه مستند سازی کنیم مستندات خروج آنها را در چند سال گذشته گرفتیم چنین سابقهای یافت نشد که چندین ماه خارج شده باشند و به کشور بازنگشته باشند. صحبتهای آقای طبری برای این است که خروج آقای نجفی را عادی جلوه دهد.

کارشناسی 8 میلیاردی

در ادامه نماینده دادستان گفت: مشایخ به عنوان نماینده شرکت پوشینه برای آقای نجفی، به او وکالت می‌دهد. در این میان آقای طبری قرارداد مشاوره و کارشناسی می‌نویسد و توجیه می‌کند اگر ما به دام افتادیم بگوییم این پول‌ها پول‌های کارشناسی است.

وی ادامه داد: کدام کارشناس رسمی دادگستری 8 میلیارد و 400 میلیون تومان دستمزد کارشناسی می گیرد؟ این در حالی است که آقای طبری در سال 84 این میزان پول به حسابشان آمده است.

نماینده دادستان تاکید کرد: آقای مشایخ در اظهارات خود اعلام کرد که ملکی به نام آقای طبری زده که سند آن نیز موجود است و برای آنکه ردی از مراودات مالی باقی نماند این سند را با واسطه به نام آقای طبری زده‌اند.

وی ادامه داد: زمانی که در تحقیقاتمان جلوتر رفتیم وکالت نامه‌ای دستمان آمد که متوجه شدیم خواهران آقای حسن نجفی وکالتی به آقای مشایخ در مورد زمینی در لواسان که در سال 83 بوده است داده‌اند که در سال 84 آقای مشایخ با این وکالتنامه کلیه حقوق خود را به آقای طبری می‌دهد و وی نیز با این وکالتنامه ملک را به نام خود می‌زنند.

دفاعیات طبری و اظهارات نماینده دادستان با پرداختن به موضوعات مختلف به درازا کشید و نهایتا مقرر شد که در جلسه بعدی دادگاه، دفاعیات وکیل طبری اخذ شود.