روح الله نجابت، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی،‌ گفت: با توجه به تعهد آقای سیدکاظم دلخوش نسبت به تن دادن به قانون در خصوص موضوع مورد اعتراض، معترضین به اعتبارنامه این منتخب از اعتراض خود گذشتند. وی افزود: پیش از این اعتبارنامه سید کاظم دلخوش در شعبه ۱۰ مورد اعتراض بنده و تعدادی از نمایندگان قرار گرفته بود که بحث‌ها و بررسی‌هایی پیرامون آن مطرح شد. اعتبارنامه سید کاظم دلخوش امروز پس از قرائت گزارش شعبه بررسی کننده در صحن علنی مجلس، مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.