اشرف غنی، رییس‌جمهور افغانستان به سانحه پیش آمده در یزد واکنش نشان داد و از سرپرست وزارت امور خارجه این کشور خواست تا موضوع را به صورت جدی از طریق مراجع دیپلماتیک پیگیری کند. وی تاکید کرد که  آتش‌سوزی خودرو حامل کارجویان افغانستان در  یزد ایران از طریق مراجع دیپلماتیک به صورت جدی بررسی شود.