«لی جان‌شو»، رئیس پارلمان چین در پیامی انتخاب محمدباقر قالیباف، رئیس جدید مجلس ایران گفت: «هر تحولی در صحنه بین‌المللی و منطقه‌ای صورت می‌گیرد، نگاه و روابط چین و ایران همواره راهبردی و درازمدت است. اینجانب تمایل دارم با همکاری جنابعالی و تقویت ارتباط و همکاری کنگره ملی خلق چین و مجلس شورای اسلامی ایران، توسعه مداوم روابط و مشارکت جامع راهبردی چین و ایران را ترویج نماییم.»