گزارش کمیسیون اصل نود مجلس درباره سقوط هواپیمای تهران-یاسوج حاکی از این است که زنجیره‌ای از تخلفات در شرکت هواپیمایی آسمان، سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه‌ها باعث این حادثه شده و سهم کروی پروازی در بروز سانحه ناچیز بوده است. در این گزارش که دیروز در صحن علنی مجلس قرائت شد، علت اصلی حادثه، بروز پدیده یخ‌زدگی عنوان شده و آمده است: «کرو پروازی به موقع از بروز یخ‌زدگی مطلع نشده و هشداری به آنها داده نشده است.»