علی ربیعی، سخنگوی دولت با تاکید بر همفکری با مجلس آینده برای حل برخی مسائل گفت: در بودجه‌های سالیانه و همچنین قوانین خاصی نیاز است برخی از تصمیم‌گیری‌ها را به طور مشترک با مجلس داشته باشیم، همانگونه که الان برای بودجه سال 99 نیازمند این هستیم که تغییراتی را ایجاد کنیم تا کسری بودجه را تامین کند، بنابراین باید دراین مسائل با مجلس به تعادل برسیم.