شورای نگهبان در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی جزئیات ایرادات این شورا به طرح اصلاح قانون انتخابات را اعلام کرد. در این نامه آمده که فرآیند نظارتی پیش‌بینی شده به موجب این مصوبه از جهات مختلف، از جمله نسبت نحوه رسیدگی به اعتراض داوطلبان و تکالیف مراجع نظارتی مربوطه در این مصوبه با تکالیف مندرج در قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین ردصلاحیت شده واجد ابهام شناخته شد.