علی تاجرنیا، کنشگر سیاسی اصلا‌ح‌طلب در پاسخ به اینکه آیا مجلس یازدهم به سمت تغییر نظام سیاسی کشور از ریاستی به پارلمانی حرکت می‌کند، به ایلنا گفت: این مجلس فاقد توانایی برای چنین کاری است مگر اینکه از آن چنین چیزی خواسته شود. وی افزود: یک دست شدن مجلس نه تنها منازعات را کم نخواهد کرد بلکه آن را به سطح نازل‌تری تعمیم خواهد داد؛ به طوری که اگر در مجلس ششم اختلاف نظر در مورد مباحثی چون مسائل هسته‌ای، قانون و آزادای مطبوعات و نیز اصلاح انتخابات مجلس بود در این مجلس مسائل بسیار کم اهمیت‌تری محل منازعات خواهد شد.