علی‌اکبر کریمی، عضو هیئت تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز به تسنیم از هیأت رئیسه مجلس انتقاد کرد و گفت: گزارش هیأت تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز در سال 96 و پس از تشکیل این هیأت، نهایی شده، اما هنوز گزارش آن در صحن قرائت نشده است. وی با بیان اینکه طبق گزارش‌های متعدد، 37 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود، افزود: در این گزارش به همین موضع و گستردگی آن پرداخته شده است. باید ابعاد قرائت نشدن این گزارش در صحن مجلس مشخص شود، شاید دست‌هایی در کار است که هیأت ‌رئیسه توان ایستادن در برابر آنها را ندارد.