نجف دریابندری مترجم بزرگ آثار فلسفه و ادبیات ایران؛ دیروز  15 اردیبهشت به دیار باقی شتافت. او که به هنگام مرگ در خانه‌اش در تهران، ۹۰ سال داشت، از مترجمان و نویسندگان صاحب‌سبک معاصر در ایران بود.

‌سازمان میراث فرهنگی ایران، در سال ۱۳۹۶، دریابندری را به عنوان «گنجینه زنده بشری» ثبت کرد. او در سال ۱۳۳۳، به دلیل فعالیت‌های سیاسی در آبادان به زندان افتاد و بعد از یک سال به زندان تهران منتقل شد.

کتاب هایی چون «پیرمرد و دریای»، ارنست همینگوی، «پیامبر و دیوانه»،‌ جبران خلیل جبران،‌ «یک گل سرخ برای امیلی»، ویلیام فاکنر،‌ «چنین کنند بزرگان»،‌وبل کاپی و «تاریخ فلسفه غرب» برتراند راسل، مهمترین آثاری هستند که او ترجمه کرده بود. .البته او نویسنده کتاب مستطاب آشپزی هم هست. هشت سال از عمرش را با همسرش فهیمه راستکار صرف نوشتن این کتاب کرد. علی‌میرزایی -مدیر مسئول  مجله «نگاه نو» در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: آقای دریابندری دیروز (پانزدهم اردیبهشت، ساعت ۱۱:۲۷) درگذشت.  اوافزود: خواهش خانواده‌ دریابندری این است که کسی به منزلشان نرود چون کسی در خانه نیست. پیکر او را به بهشت زهرا منتقل کرده‌اند و در بهشت سکینه کرج و در کنار مزار همسرش، فهمیه راستکار به خاک سپرده می‌شود. خانواده دریابندری برگزاری هرگونه مراسم را به بعد از کرونا محول کرده‌اند.