به گزارش ایسنا، چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده روح‌الله زم، امروز (۱۵ اردیبهشت ماه) در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاصی صلواتی برگزار می‌شود. سال گذشته پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، سه جلسه برای رسیدگی به پرونده زم  در سال ۹۸ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.