نماینده عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با بیان اینکه بهتر است کسی که سابقه نمایندگی دارد، رئیس مجلس شود، از رقابت میان قالیباف و حاجی‌بابایی خبر داد و گفت: تا جایی که اطلاع دارم هر دو گروه رایزنی می‌کنند، با توجه به اینکه تعداد نمایندگانی که از مجلس دهم به مجلس جدید راه پیدا کرده‌اند زیاد نیست، اگر آقای حاجی بابایی بخواهد صرفا روی رأی آنها کار کند کارش سخت می‌شود.

علیرضا سلیمی در گفت‌وگو با ایلنا، افزود: البته افراد دیگری نیز برای حضور در جایگاه ریاست مجلس اعلام آمادگی کرده‌اند اما رقابت بین این دو نفر خواهد بود.

وی درباره دوگانه تجربه اجرایی و حضور و تجربه طولانی در مجلس برای تصدی‌گری ریاست مجلس خاطرنشان کرد: این موضوع بستگی به توانایی فردی که می‌خواهد ریاست مجلس را به عهده بگیرد، دارد، برخی افراد علیرغم اینکه در سیستم‌های اجرایی بوده‌اند، اما در مدت کوتاهی می‌توانند خودشان را با مجلس وفق دهند.

سلیمی ادامه داد: علاوه بر آن لوایحی که از طرف دولت به مجلس می‌آیند و طرح‌هایی که خود نمایندگان ارائه می‌دهند اغلب در مورد مسائل اجرایی کشور است، بنابراین این موضوع برای فردی که می‌خواهد کاندیدا شود و در جایگاه ریاست قرار گیرد، مهم است.

نماینده مردم محلات یادآور شد: اگر کسی سوابقی از نمایندگی داشته باشد، بهتر است اما بحث ریاست مجلس اینگونه نیست که اگر کسی برای ریاست مجلس کاندیدا می‌شود، باید سوابق نمایندگی و آشنایی با قوانین و مقررات مجلس را داشته باشد و علیرغم اینکه تبلیغاتی روی این موضوع انجام می‌شود اما این شاخصه در ریاست مجلس مثمر ثمر نیست و صرفا اینگونه نیست که کسی فقط به خاطر حضور در مجلس سکاندار مجلس شود.

وی درباره مصداق این دوگانه و رقابت میان حاجی‌بابایی و قالیباف گفت: فردی که در مجلس باشد و به ویژه مجلسی که در حال حاضر وجود دارد و می‌خواهد به مجلس بعد وصل شود و همچنین با توجه به اینکه پایان دولت را هم نزدیک داریم، می‌تواند مثمر ثمرتر باشد.

به گفته سلیمی انتخاب رئیس مجلس بیشتر به رایزنی‌ها و یارگیری‌هایی که انجام می‌شود بستگی دارد و صرفا به سابقه نماندگی و حضور افراد در مجلس ربط ندارد. وی اظهار کرد: مهم است که این چند روز باقی مانده تا مجلس کدام یک از افراد بتوانند یارگیری‌های بیشتری را انجام دهد.