ژنرال ریموند، فرمانده جدید نیروی فضایی آمریکا گفت که نخستین ماهواره‌ای که هفته گذشته توسط ایران به فضا پرتاب شد و برنامه فضای مخفی نظامی این کشور را فاش کرد، چیزی به جز «یک دوربین معلق در فضا» نیست. وی اظهار کرد: ایران اعلام کرده است که این ماهواره قابلیت‌های تصویربرداری دارد، اما در واقع، این یک دوربین معلق در فضا است.