عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه، نخستین گزارش تیم تحقیق و شناسایی سازمان منع سلاح‌های شیمیایی (OPCW) درباره استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه را جانبدارانه، یکطرفه و غیرمستقل و خارج از صلاحیت و اختیارات سازمان منع سلاح‌های شیمیایی خواند و گفت: فحوای گزارش این سازمان در مورد سوریه و نوع استدلال و نتیجه‌گیری این گزارش حاکی از آن است که تحت فشارهای بیرونی تهیه و جمع‌بندی شده و منابع مورد استفاده در گزارش بعضا از گروه‌های تروریستی و سازمان‌های به اصطلاح بشردوستانه از جمله کلاه سفیدها بهره برده است.