غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری دیروز خود با اشاره به آخرین رأیی که دادگاه ویژه اقتصادی در تاریخ ۲۵ اسفند صادر کرده است، گفت: «در این رأی آقای محمدرضا جهانبانی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل مال نامشروع به ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی و استرداد ۵ هزار و سه میلیارد و ۵۰۰ هزار ریال در حق بانک سرمایه محکوم شد. متهم دیگر عمار صالحی نیز به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۱۰ سال حبس و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شد.» عمار صالحی، فرزند سرلشکر عطاءالله صالحی، فرمانده سابق ارتش است.