بانی سازمان حفاظت محیط زیست ایران و نخستین رئیس این سازمان در سن ۹۳ سالگی از دنیا رفت. اسکندر فیروز زاده شیراز و نوه عبدالحسین میرزا فرمانفرما بود.  

او در سال ۱۳۵۰ و پس از آن ریاست «کانون شکاربانی و نظارت بر صید» را بر عهده گرفت، نام این اداره را به سازمان حفاظت محیط زیست تغییر داد. به کوشش او، یکی از مهم‌ترین قوانین زیست محیطی ایران تحت نام «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست» تصویب شد. اسکندر فیروز از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷ دبیرکل موسسه گیاه‌شناسی ایران بود.

تاسیس باغ گیاه‌شناسی، طرح زیست محیطی پردیسان و کنوانسیون حفاظت از تالاب‌ها و زیستگاه‌های پرندگان آبزی، در کارنامه فعالیت‌های او ثبت شده‌اند.

از اسکندر فیروز به نام «پدر تالاب‌ها» نیز یاد می‌شد.مناطق چهارگانه تحت حفاظت ایران با نام‌های پارک ملی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت‌شده، به کوشش اسکندر فیروز تعیین شده‌اند.