عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی می‌گوید: اگر تعداد اقلیت ضعیفِ اصلاح‌طلب با مستقلین یک فراکسیون تشکیل دهند و هدفشان این باشد که تصمیمات و قوانین تند گرفته نشود، موثر خواهند بود و اگر تصمیماتی در صحن مجلس گرفته می‌شود که نامناسب است، آبستراکسیون کنند. محمدرضا خباز، نماینده ادوار مجلس و استاندار سابق دولت در گفتگو با خبرآنلاین در خصوص وضعیت اصلاح‌طلبان حاضر در مجلس یازدهم و احتمال تشکیل یک اقلیت قوی، گفت: مسئله حضور اقلیت و اکثریت در مجلس موضوعی طبیعی است یعنی در همه ادوار این اتفاق افتاده، یک گروه سیاسی گاهی اقلیت بودند و گاهی اکثریت، گاهی اقلیتِ ضعیف و گاهی اقلیت موثر. خوشبختانه این شرایط ادامه دارد و اکنون هم وجود دارد. وی افزود: منتها تعداد اقلیت اصلاح‌طلب در مجلس یازدهم در حد ۱۶ نفر است و اقلیت ۱۶ نفری موثر نخواهد بود مگراینکه با مستقلین یک فراکسیون تشکیل دهند. مستقلین مجلس یازدهم هم حدود ۵۰ نفر هستند و می‌توانند جمعی ۶۰ نفره تشکیل دهند هرچند چون تاکنون به طریق حزبی وارد مجلس نشدیم این مجموعه هم کارکرد ثابتی نخواهد داشت.

مجلس یازدهم مشابه مجلس هفتم است

وی درباره مجلس آتی توضیح داد: مسئله این است که هرگاه در مجلسی اصولگرایان اکثریت کرسی‌ها را در اختیار داشتند اتفاقات ناگواری رخ داده، مثلا در مجلس چهارم نظارت استصوابی به تصویب رسید اگرچه شورای نگهبان از قبل چنین تفسیری داشت اما آن مجلس نظارت استصوابی را به تصویب رساند و حالا حربه‌ای شده که در اختیار آن مجموعه است. یا مجلس هفتم هم همینگونه بود. این نماینده ادوار مجلس ادامه داد: از این جهت من مجلس یازدهم را مشابه مجلس هفتم می‌دانم. در آن مجلس هم به محض اینکه آمدند و مستقر شدند و شرایط قانونگذاری برایشان فراهم شد، در اولین کار ماده ۴ قانون برنامه ۵ ساله چهارم را که در مجلس ششم برای هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی که براساس آن قرار بود سالانه ۱۰ درصد افزایش قیمت حامل‌های انرژی داشته باشیم را حذف کردند و این همه گرفتاری بر سر قیمت بنزین هم به دلیل همان تصمیمی بود که اصولگرایان در مجلس هفتم گرفتند.

تندروهای مجلس یازدهم حاضرند قیصریه‌ای را به دستمالی بفروشند

استاندار سابق سمنان ادامه داد: برخی افراد بسیار تندرو در مجلس یازدهم هم حضور دارند که حتی حاضرند قیصریه‌ای را به دستمالی بفروشند بنابراین من نگران تصمیمات تند آنها هستم چون اگر این تصمیمات تند گرفته شود دودش به چشم ملت خواهد رفت.خباز با بیان اینکه «مجلس یازدهم، مجلس سختی خواهد بود»، افزود: اگر مجموعه اصلاح‌طلب و مستقل تلاش کنند دو یا سه کمیسیون را در اختیار بگیرند می‌توانند موثرتر باشند. همانطور که در مجلس ششم، اکثریت در اختیار اصلاح‌طلبان بود اما اقلیت اصولگرا، کمیسیون اقتصادی را در دست گرفتند. الان هم اگر این جمع تصمیم بگیرند و قبل از ورود به مجلس یکدیگر را شناسایی کنند و وقتی می‌خواهد فرم ها را تنظیم کنند با هماهنگی با یکدیگر چند کمیسیون را در دست بگیرند، حداقل دولت و مملکت در آن حوزه ها ضربه نمی‌خورند.