دبیرکل خانه کارگر:

مشاغل خانگی باید ساماندهی شود

دبیرکل خانه کارگر گفت: خانه کارگر مکلف به حمایت از مشاغل خانگی و کسب‌و‌کارهای خرد است.

به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب در مراسم جشنواره ورزشی کارگری با اشاره به اهمیت مشاغل خانگی و وضعیت فعلی اقتصاد کشور گفت: حرف تشکیلات ما این است که مشاغل خانگی باید ساماندهی شود و به‌صورت سیستم‌وار و منظم فعالیت کند تا بتواند از خود صیانت کند. وی ادامه داد: اکنون دنیای نوآوری است و خانه کارگر بر همین اساس هفته گذشته طرح ایجاد کمیته نوآوری را تصویب کرد. نماینده تهران در مجلس افزود: نکته دیگر در اختیار قرار دادن فضای مناسب برای کسب و کارهای خرد و خانگی است که شهرداری توانایی آن را دارد که چنین فضاهایی را در اختیار فعالان این حوزه قرار دهد. وی با تشریح فعالیت خانه کارگر برای حمایت مشاغل خانگی و کسب و کارهای خرد گفت: این طرح در مراحل اولیه است و امیدواریم هر چه زودتر ابعاد آن گسترش پیدا کند. تکلیف ما این است که از این امور حمایت کنیم و کلی از فعالیت‌هایی که منجر به افزایش کارآمدی و توانایی و افزایش درآمدهای خانوار می‌شود را در تشکیلات خانه کارگر مورد حمایت قرار دهیم. وی تصریح کرد: قانون کار خانگی را باید به‌طور مستمر و جدی پیگیری کنیم و دستگاه‌ها نیز مطابق قانون مکلف هستند که از این امور حمایت کنند.

ضرر دلالان برای تولید،  بیشتر از جنگ 8 ساله است

محجوب همچنین گفت: گام اصلی برای توسعه، توانمند کردن کارگران است. ما می‌خواهیم کاری کنیم که ذهن آنها آماده یادگیری و یاد دادن شود. می‌خواهیم تحرک آنها را بیشتر کنیم تا قدم‌هایی محکم بردارند. دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه انسان‌ها برای تامین معاش خود ناچار به یادگیری و حداکثرسازی مهارت‌های خود هستند، گفت: این مهارت‌ها در نهایت برای امرار معاش کاربرد خواهند داشت.

در واقع هر انسان باید چیزی برای عرضه به طرف تقاضا داشته باشد. برخی علم تولید می‌کنند و برخی کالا و خدمات، مهم عرضه چیزی است که به سبب ارزشمند بودن آن خریدار داشته باشد. وی با بیان اینکه امروزه توسعه نرم‌افزارها و رشد کسب و کارهای خانگی و در کنار آن محور قرار گرفتن مهارت‌های فردی برای رشد جمعی، موجب شده‌اند که برای کسب درآمد، الزما نیاز به استخدام شدن در کارگاه نداشته باشیم، گفت: بهترین وسیله برای متحد کردن تک‌تک افراد دارای مهارت، تعاونی‌ است؛ حال این تعاونی می‌تواند تولیدی، توزیعی و... باشد. دبیرکل خانه کارگر افزود: در این مسیر باید برای یادگیری علاقمند باشیم و تلاش کنیم که مهارت‌های خود را به دیگران منتقل کنیم. اگر مهارت‌آموزی و انتقال آن به درستی صورت گیرد، هیچ‌گاه بنیان آموزش سست نمی‌شود چرا که به یک نهاد زایشگر تبدیل می‌شود.