علی ربیعی، سخنگوی دولت ضمن محکوم کردن حمله آمریکا به مواضع نظامیان عراق، گفت: حملات غیرقانونی و ناموجه آمریکا به پایگاه نیروهای مردمی عراق به شهادت شماری از مردم عراق منجر شد. 

دولت آمریکا برای توجیه این تجاوز و قتل‌عام، گروه های مردمی عراق را در ادامه دروغ های تکراری، تحت حمایت ایران و عامل حملات به مقر نیروهای آمریکایی در آن کشور معرفی کرده است. وی با بیان اینکه ما هرگونه نقش‌آفرینی در حمله به نیروهای آمریکایی را قویاً تکذیب می‌کنیم، افزود: این ادعای بدون مدرک آمریکا نمی‌تواند توجیهی برای بمباران و کشتار مردم بر خلاف قوانین بین‌المللی باشد.