رئیس فراکسیون امید مجلس گفت: در انتخابات مجلس دهم به خاطر خرد جمعی برخی افراد شایسته را در لیست قرار ندادیم و در برخی حوزه‌ها هم به خاطر رد صلاحیت‌ها افراد مشهور به اصولگرای معتدل را در لیست قرار دادیم که البته همین افراد بعد از ورود به مجلس راه خود را از ما جدا کردند.

محمدرضا عارف در دیدار با اعضای شورای مرکزی مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه و اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات قم، افزود: اتفاقا ضربه‌ای که لیست امید خورد از شهرهایی مانند قم و برخی کلانشهرهای دیگر و در جریان بستن لیست انتخاباتی شروع شد. به گزارش پایگاه خبری امیدنامه، عارف با اشاره به لیست‌های جعلی در انتخابات شورای شهر سال 96، اظهار کرد: بعد از تشکیل فراکسیون امید با هجمه‌هایی از درون و بیرون جریان اصلاحات مواجه شدیم، در حالی که تنها یک ماه از تشکیل این فراکسیون گذشته بود؛ جالب اینکه عمده این هجمه‌ها از سوی افرادی بود که با لیست امید وارد مجلس شدند و راه خود را از ما جدا کردند.