کارگران پیمانی بخش تولید نیروی برق کشور از وزیر نیرو می‌خواهند که با حذف شرکت‌های پیمانکاری، زمینه انعقاد مستقیم قراردادهای کار با وزارت نیرو برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران را فراهم کند.

به گزارش ایلنا، این کارگران می‌گویند: ما کارگران بخش تولید نیروی برق کشور به عنوان اصلی‌ترین اهرم توسعه کشور اعم از خانگی، صنعتی، تجاری، درمانی و... هستیم بنابراین از مسئولان به ویژه وزیر نیرو درخواست داریم برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران بخش تولید نیروی برق کشور اقدام به حذف پیمانکاران کند.

طبق ادعای کارگران پیمانی بخش تولید نیروی برق کشور، تجربه سال‌ها حضور پیمانکاران در وزارت نیرو نشان داده که شرکت‌های پیمانکاری نه تنها تاثیری بر فرآیند کار تولید نیروی برق ندارند بلکه در عمل می‌توانند به عاملی برای تهدید امنیت شغلی کارگران تبدیل شوند.

به گفته این کارگران، با توجه به اینکه طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، در مسیر تایید نهایی، مسکوت مانده، کارگران پیمانکاران تامین نیرو بخش تولید نیروی برق کشور از وزیر نیرو، می‌خواهند که زمینه حذف این شرکت‌ها را از محیط کار فراهم کند.

طبق اظهارات آنها، حذف پیمانکاران باعث برقراری عدالت در پرداخت حقوق و مزایا می‌شود و این موضوع، انگیزه کارگران را برای کار افزایش می‌دهد.