معاون اشتغال وزارت کار گفت: متوسط نرخ بیکاری دولت سیزدهم ۸.۶درصد بوده که در هیچ دولتی سابقه نداشته است. به گزارش تسنیم، محمود کریمی بیرانوند اعلام کرد: متوسط نرخ بیکاری دولت سیزدهم 8.6درصد است که در هیچ دولتی سابقه نداشته. این دستاورد کم‌نظیر در مدت کوتاه مرهون اهتمام مجدانه شخص شهید رئیسی بود. وی افزود: در نظر داریم که 25درصد از اشتغال ایجادی که باید متناسب با شعار سال ایجاد سالانه یک میلیون شغل اتفاق بیفتد، مربوط به حوزه فارغ‌التحصیلان باشد. حضور فارغ‌التحصیلان در عرصه اشتغال به معنی افزایش بهره‌وری تولید است. هر چقدر که حضور جامعه فارغ‌التحصیل ما در امر تولید بیشتر شود، طبیعتاً بهره‌وری تولید و جهش تولید هم بیشتر خواهد شد. تعهد برای سال جاری ایجاد یک میلیون و 44هزار اشتغال است.