عضو شورای عالی کار می‌گوید که در دو ماه گذشته از سال جدید یعنی فروردین و اردیبهشت ماه، نشست شورای عالی کار برگزار نشده است. محسن باقری در گفت‌وگو با ایلنا گفت: به‌رغم تاکید صریح قانون بر لزوم برگزاری ماهانه و مرتب نشست‌های سه‌جانبه شورای عالی کار، هنوز نشست شورای عالی کار در سال 1403 برگزار نشده است. در واقع ما دو نشست عقب‌افتاده داریم که باید در زمان خودش برگزار می‌شد. او با تاکید بر لزوم توجه به قانون ادامه داد: به نظر می‌رسد وزارت کار توجهی به قانون و الزامات آن ندارد. در شرایطی که مزد سال جاری بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسیده و باید خیلی پیش از این، نشست سه‌جانبه برگزار می‌شد و مذاکرات مزدی مجدداً کلید می‌خورد، در برگزاری نشست‌های شورای عالی کار اهمال می‌شود. به گفته باقری، این بی‌توجهی حتی در شرایط عادی هم غیرقانونی‌ست چه برسد به امروز که دستمزد کارگران به شدت نیازمند ترمیم است و نمایندگان کارگران بارها این مسأله را مطالبه کرده‌اند. عضو کارگری شورای عالی کار اضافه کرد: نمایندگان کارگری با جدیت خواستار ترمیم دستمزد ۱۴۰۳ هستند. مزد سال جاری هیچ تطابقی با تورم و هزینه‌های زندگی ندارد. توقع داشتیم تا قبل از پایان اردیبهشت میز مذاکره را بچینند و دستمزد را ترمیم کنند اما گویا اراده‌ای برای این مهم نیست. او تاکید کرد که مطالبه ترمیم دستمزد با جدیت دنبال می‌شود و چون مزد ۱۴۰۳ بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب و ابلاغ شده، وجاهت قانونی ندارد.