کارگران پروژه‌ای عسلویه از شرایط مزد و حقوق خود در سال جدید انتقاد کردند. «محمد» کارگر پروژه‌ای عسلویه در گفت‌وگو با ایلنا به نمایندگی از جانب کارگران پروژه‌ای عسلویه یا همان کارگرانی که با پیمانکاران کوچک دست چندم کار می‌کنند، از وضعیت مزد و حقوق در سال جدید انتقاد کرد. او که یک کارگر داربست‌بند است، می‌گوید: مزد بسیاری از کارگران پروژه‌ای پارس جنوبی در سال جدید افزایش نیافته و پیمانکاران هنوز همان حقوق سابق را پرداخت می‌کنند و به هیچکس پاسخگو هم نیستند. در واقع، حقوقی که در فروردین گرفتیم با حقوق سال قبل هیچ فرقی نداشت. این کارگر پروژه‌ای ادامه داد: برخی پیمانکاران دست‌چندم عسلویه 35درصد افزایش مصوب شورای عالی کار را نپذیرفته‌اند. اینها اصلاً به قانون پایبند نیستند، افزایش مزد و مزایای مزدی را قبول ندارند و کارفرمایان بالادستی نیز نظارتی اعمال نمی‌کنند. به گفته محمد، پیمانکاران در منطقه پارس جنوبی هرچه بخواهند انجام می‌‌دهند. او افزود: در روزهای گذشته کارگران پروژه‌ای در برخی سایت‌ها دست از کار کشیدند تا به شرایط مزدی خود اعتراض کنند. متاسفانه کارگران پروژه‌ای در پایین‌ترین سطح در رتبه‌بندی نیروی انسانی در پارس جنوبی هستند و گویا صدایشان به گوش کسی نمی‌رسد.