مدیرعامل شرکت راه‌آهن گفت: بیش از 10 سال است انجام خدماتی مانند نگهداری خط به بخش خصوصی واگذار شده و در نهایت پیمانکاری در مناقصه‌ها برنده می‌شود که پایین‌ترین قیمت را ارائه دهد. راه‌آهن تنها می‌تواند الزام به‌روز شدن حقوق کارگران را در قرارداد‌ها ذکر کند و تعیین پلکان حقوقی کارگران برعهده پیمانکار منتخب است.

میعاد صالحی در گفت‌وگو با ایلنا درباره دستمزد حداقلی کارگران حوزه راه‌آهن به ویژه در بخش تعمیرات خط اظهار داشت: اگر این کارگران زیرمجموعه راه‌آهن بودند، حتما رسیدگی بهتری درباره حقوق و مزایای این افراد انجام می‌شد اما از آنجایی که از سال‌های گذشته در فرایند خصوصی‌سازی این بخش از راه‌آهن منفک شده، ما هم موظفیم براساس قوانین تشریفات قانونی، شرکت پیمانکار را در فرایند مناقصه انتخاب کنیم و کار را به آن واگذار کنیم. در نهایت هم شرکتی برنده می‌شود که پایین‌ترین قیمت را ارائه دهد.

وی اظهار داشت: ما هم تمایل داریم رسیدگی بهتری به نیروی کار این حوزه شود چون شبانه‌روزی، در سرمای منفی 20 درجه و در گرمای مثبت 50 درجه با فولاد سرد یا فولاد داغ مشغول به کار هستند. از این رو در قراردادها با پیمانکاران بند محکم‌تری را درج کرده‌ایم که حقوق و دستمزد افراد حتما به‌روز باشد اما در مورد پایه حقوق در پلکان حقوق، اینکه شرکت به چه نحو عمل می‌کند، وزارت کار با اختیارات و قوانینی که دارد، باید نظارت کند. ما هم تلاش می‌کنیم حقوق را به‌روز کنیم اما از این جهت که بعد از پایه حقوق چه امکاناتی به کارگران تخصیص داده می‌شود یا در چه پلکان حقوق قرار می‌گیرد به شرکت پیمانکاری برمی‌گردد.

صالحی با بیان اینکه معیشت کارگران راه‌آهن برای ما بسیار مهم است اما وقتی این حوزه به بخش خصوصی واگذار شده مجبور به رعایت تشرقات قانونی هستیم، گفت: تمام دستگاه‌های نظارتی در فرایند مناقصه حضور دارند و نمی‌توان خارج از مقررات عمل کرد. تنها الزام ما در راه‌آهن به پیمانکاران این بوده که حقوق افراد به‌روز باشد و اگر تا سه ماه هم تخصیص از سازمان برنامه انجام نشد، شرکت پیمانکاری موظف است که حقوق پرسنل را به‌روز پرداخت کند.