کارگران کاغذسازی پارس پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات خود با کارفرما، به اعتراض صنفی خود خاتمه دادند. به گزارش ایلنا، این کارگران اعلام کردند: روز پنجشنبه هفته گذشته با مسئولان کارخانه جلسه‌ای برگزار کردیم که در نتیجه آن کارفرما ضمن کنار گذاشتن پیمانکار تامین نیرو و عقد قرارداد سه‌ماهه، به حقوق هر یک از کارگران یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان اضافه کرد. به گفته آنها، مطالبات کارگران، حذف پیمانکار و نزدیک کردن حقوق کارگران کارخانه به دیگر شرکت‌های منطقه بود که کارفرما از چندین سال پیش وعده انجام آن را به کارگران می‌داد. طبق اظهارات آنها، کارگران برای راه‌اندازی این کارخانه که در شهرستان شوش واقع شده، زحمات بسیاری کشیده‌اند و طی سال‌های گذشته با نادیده گرفتن مطالبات خود سعی در حفظ محل کار خود داشتند لذا این درست نیست که کارفرمای این کارخانه به مشکلات و پرداخت مطالبات آنها بی‌توجه باشد. کارگران تصریح کردند: خواسته ما وصول مطالباتی بود که از سال‌ها پیش پیگیر آنها بودیم بنابراین با برآوردن این مطالبات، به اعتراضات صنفی خود خاتمه داده و همه کارگران مشغول کار شدند.