کارگران شهرداری سقز از عدم تمدید قرارداد تعدادی از همکاران خود خبر دادند. به گزارش خبرنگار ایلنا، این کارگران که تعداد آنها ۱۱۷ نفر است با قرارداد موقت و تعدادی با قرارداد ۸۹ روزه مشغول به کار بودند و در بخش‌های مختلف مانند فضای سبز یا پاکبانی اشتغال داشته‌اند. کارگران شهرداری سقز، بیکاری و اخراج ناگهانی تعدادی از کارگران این مجموعه در هفته‌های آغاز سال را عیدی شهرداری به کارگران می‌دانند و می‌گویند: در این شرایط سخت معیشتی، بیکاری و اخراج یک دردسر بزرگ است و زندگی خانواده‌ها را به نابودی می‌کشاند. در عین حال، دفتر مدیریت شهرداری سقز در پاسخ به ایلنا در این رابطه که چرا این کارگران بیکار شده‌اند، اعلام کرد: این کارگران، فصلی و قراردادی بوده‌اند و مدت قراردادشان تمام شده بود و این افراد قراردادشان تمدید نشده است. شهرداری سقز عنوان کرد که استانداری و مدیران شهری در جریان این امر هستند.