پویش حداقل دستمزد ۱۵ میلیونی در اعتراض به عدد مصوب حداقل دستمزد ۱۴۰۳ پیش از سال جدید آغاز شد. مساله اصلی این پویش، اعتراض کارگران به رویه فعلی تعیین حداقل دستمزد یعنی نادیده گرفتن سبد معیشت خانوار است که در سال ۱۴۰۲ منجر به فاجعه دستمزد ۵ میلیون و ۳۰۸هزار تومانی شد. «علیرضا میرغفاری» عضو شورای عالی کار و بانی راه‌اندازی این پویش در گفت‌وگو با مهر عنوان کرد: حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۳ باید ۱۵ میلیون تومان باشد در حالی‌که در حال حاضر با مصوبه اسفند شورای عالی کار که تنها به امضا نمایندگان دولت و کارفرمایان رسید، کمی بیشتر از عدد ۱۱ میلیون تومان است. وی درباره عدد سبد معیشت گفت: عدد سبد معیشت اعلامی گروه کارگری براساس نرخ تورم و گزارش مرکز آمار ایران حدود ۲۱ میلیون و ۶۶۸هزار تومان بوده که در تعیین حداقل مزد ملاک قرار نگرفت. وی تاکید کرد: براساس سبد معیشت و تورم انتظاری امسال حداقل دستمزد ۱۴۰۳ باید عدد ۱۵ میلیون تومان باشد که البته این نخستین گام برای جبران عقب‌افتادگی و سرکوب دستمزد جامعه کارگری در سنوات گذشته است.