رئیس مجمع نمایندگان کارگران تهران گفت: کارگران بارها گفته‌اند در صورتی‌که قیمت‌ها به گذشته برگردد به دنبال افزایش مزد نیستند ولی متاسفانه تورم روزافزون و افسارگسیخته افزایش حقوق‌ها را بی‌اثر کرده است. محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به حقوق سال 1403 گفت: متاسفانه باز هم در تعیین دستمزد قانون نادیده انگاشته شد و با توجه به عدم رعایت قانون و اختلاف به وجود آمده درآمد دریافتی با دستمزد ابلاغی، باز هم سفره کارگران کوچک‌تر از گذشته شد. افزایش 35درصدی حداقل مزد کارگری، با احتساب کسورات، فقط 60درصد معیشت کارگران را پوشش می‌دهد. سایر سطوح یعنی شامل کارگران متخصص‌تر و بازنشستگان درصد خیلی کمی افزایش حقوق دارند. شرایط موجود می‌تواند بر تهی شدن بخش تولید از نیروی کار و شکل‌گیری پدیده مهاجرت کارگران به کشورهای همسایه منجر شود. وی گفت: اگر دقیقاً مبالغ مزایای مزدی و خود پایه مزد و درصد افزایش را جمع بزنیم، بدون کسورات نیز به 35درصد افزایش نسبت به مزد سال قبل نمی‌رسد. با وجود اینکه مالیات بر دریافتی هنوز بر مبنای کمتر از 10میلیون تومان معافیت می‌گیرد، بدین ترتیب اکثریت قاطع مزدبگیران ما هنوز باید 10درصد مالیات از حقوق‌شان کسر شود. این فعال کارگری گفت: منظور از افزایش دستمزد این است که قدرت خرید کارگران بالا رود. در دستمزد تعیین شده نه تنها فریز مزدی صورت گرفته بلکه با ابلاغ دستمزد سال 1403، کارگران نسبت به گذشته فقیرتر شده‌اند.