وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سبد کالری معیشت کارگران ابدا دست‌کاری نشده است. صولت مرتضوی در گفت‌وگو با ایلنا درباره اینکه برخی از نمایندگان مجلس عنوان کرده‌اند کف سبد معیشتی کارگران ۲۵ میلیون تومان است و تعیین دستمزد باید با توجه به این امر صورت گیرد، گفت: من از وجود چنین مصوبه‌ای خبر ندارم. در کشور ما یکی از محاسن این است که اظهارنظر آزاد است و هر کسی می‌تواند اظهارنظر کند ولی اظهارنظر یک نماینده یا یک فرد ملاک عمل نیست. اگر مجلس قانونی را تصویب کرده باشد، حتما ما روی چشم‌مان قرار می‌دهیم. وی درباره اینکه برای تعیین میزان سبد معیشت کارگران چه اقداماتی صورت گرفته، تاکید کرد: قانون‌گذار گفته انستیتو تغدیه باید این موضوع مشخص کند و هر نظری را که انستیتو تغدیه، مشخص کند علی‌رأسی و عینی است. وی درباره صحبت فعالان کارگری که در بررسی کالری سبد معیشت کارگران دست‌کاری صورت گرفته، عنوان کرد: ابدا دست‌کاری نشده است. در انستیتو تغدیه آدم‌های صاحب‌نظر و دانشمند حضور دارند. می‌نشینند بررسی می‌کنند و بعد اعلام نظر می‌کنند و آن چیزی که اعلام کنند، ملاک عمل خواهد بود.