یک فعال صنفی می‌گوید: اگر میزان مصرف گوشت در جامعه کارگری کاهش پیدا کرده به این معنی نبوده که فرد توان خرید داشته اما خریداری نکرده است. توان خرید پایین وی سبب شده تا آن را از سبد خانوار حذف کند. علیرضا میرغفاری به مهر گفت: جلسه کمیته مزد با تمرکز بر سبد معیشتی بوده و سبد غذایی که از سوی وزارت بهداشت به تازگی اعلام شده مورد قبول جامعه کارگری نیست. وی افزود: با این سیاست که مصرف گوشت قرمز و سفید کاهش پیدا کرده و افراد برای جبران پروتئین مبادرت به خرید سایر اقلام می‌کنند، سهم و گرم اقلامی مانند تخم‌مرغ در این سبد افزایش پیدا کرده است. عضو شورای عالی کار تصریح کرد: انستیتو تغذیه اقلام استخراج شده در سبد معیشتی را براساس سه معیار «هرم سنی جمعیت»، «جنسیت» و «الگوی مصرف» و با تاکید بر تأمین میزان کالری مورد نیاز بدن تعیین کرده که ایراداتی دارد. این نماینده جامعه کارگری با گلایه از این نگاه در تعیین سبد معیشتی کارگران عنوان کرد: اگر میزان مصرف گوشت در جامعه کارگری کاهش پیدا کرده به این معنی نبوده که این کالا برای بدن مضر بوده یا فرد توان خرید داشته اما خریداری نکرده است. توان خرید پایین وی براساس دستمزدی که دارد سبب شده تا آن را از سبد خانوار حذف کند، ضمن اینکه هرم سنی جمعیت، آموزش، بهداشت و... بی‌تأثیر از مسائل معیشتی نبوده و این روند، خلاف سیاست‌های کلی نظام درباره افزایش جمعیت 

کشور است.