‌مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران گفت:‌ برای اولین بار پس از سال‌ها مجوز مشاغل سیار و بدون کانون را در درگاه ملی مجوزها رونمایی کردیم که از طریق آن افراد با ثبت نام شناسنامه‌دار می‌شوند و می‌توانند به صورت رسمی اجازه فعالیت داشته باشند. به گزارش «توسعه ایرانی»، سعید بیگی در نشستی خبری اظهار کرد: موضوع دست‌فروشی در تهران سابقه طولانی دارد لذا نیازمند کار عمیقی است که برهمین اساس جلسات متعددی با مدیریت شهردار تهران با دستگاه‌های ذیربط برگزار شده است. وی گفت: برای اولین بار پس از سال‌ها مجوز مشاغل سیار و بدون کانون را در درگاه ملی مجوزها رونمایی کردیم که از طریق آن افراد با ثبت‌نام شناسنامه‌دار می‌شوند و می‌توانند به صورت رسمی اجازه فعالیت داشته باشند. قطعا اجرای طرح‌های مختلف در شهرهای مختلف باید به صورت همزمان باشد تا ساماندهی دست‌فروشان در یک شهر موجب مهاجرت افراد به شهرهای اطراف نشود.