اعضای کارگری شورای عالی کار در نامه‌ای خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار بازگشت علی خدایی به نشست‌های شورای عالی کار شدند. به گزارش ایلنا، این نامه، سومین مکاتبه اعضای کارگری شورای عالی کار با وزارت کار برای بازگشت علی خدایی است. اعضای کارگری می‌گویند: اخراج علی خدایی به دلیل دو غیبت که به نشانه اعتراض صورت گرفته، کاملاً غیرقانونی‌ست و باید ملغی شود. ریاست شورای عالی کار حق اخراج یک نماینده کارگری را ندارد. آنها تاکید کردند در انتظار پاسخ وزیر کار و اجرای قانون هستیم. در نامه اعضای کارگری آمده باید برای علی خدایی به عنوان عضو اصلی شورای عالی کار دعوتنامه صادر شود.