طبق اعلام سخنگوی آموزش و پرورش، اعتبار مورد نیاز برای پرداخت حقوق دو ماه از 5 ماه معوقات معلمان خرید خدمت تامین شده و این هفته برای استان‌ها ارسال می‌شود تا این معلمان بخشی از حقوق معوق خود را دریافت کنند. به گزارش ایرنا و طبق اعلام آموزش و پرورش، اکنون نزدیک به ۵ ماه حقوق نیروهای خرید خدمات پرداخت نشده و در این هفته فقط حقوق دو ماه آنها پرداخت خواهد شد. علی فرهادی معتقد است: اگر منع به‌کارگیری آنها ایجاد نمی‌شد اکنون بدهی به این گروه از معلمان نداشتیم. فرهادی درباره پرداخت هر دو ماه یک بار حقوق معلمان حق‌التدریس گفت: هنوز معتقدیم که اگر حق‌التدریس را به‌موقع پرداخت کنیم، انگیزه معلمان شاغل و بازنشسته برای تامین کسری نیرو بالا می‌رود. او با اشاره به اینکه وزارتخانه در تامین به موقع اعتبارات دچار مشکل شده بود، افزود: با اینکه بودجه آموزش و پرورش محدود است اما در نهایت پیش از سال ۱۴۰۲، پرداخت دو ماه حق‌التدریس معلمان را انجام 

خواهیم داد.