بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور می‌گوید: متأسفانه کارگرانی در جامعه مشغول فعالیت هستند که حداقل‌های قانونی کار را هم دریافت نمی‌کنند. این کارگران در بهترین حالت تنها پایه حقوق را دریافت می‌کنند و مشمول سایر مزایا نمی‌شوند. حمیدرضا امام‌قلی‌تبار در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه 96درصد قراردادهای کار، موقت است، گفت: به صورت حدودی 35درصد از 96درصد قراردادهای موقت، از مزایای شغلی بهره‌مند نیستند. وی بیان کرد: در شرایطی که کارفرمایان با عدم حمایت دولت در تولید روبه‌رو هستند و مشکلات سرمایه‌ای دارند، اولین اقدام برای کاهش هزینه‌های آنها تعدیل نیروی کار است. دولتمردان می‌گویند اگر کارگری این مزایا را دریافت نمی‌کند، به ادارات کار شکایت کند اما کدام کارگر شکایت می‌کند؟ کارگری که قرارداد شفاهی دارد، شکایت کند؟ کارگری که طبق ماده 7 قانون کار قراردادش لحاظ نمی‌شود و حتی یک نسخه از قراردادش در اداره کار نیست، شکایت کند؟ کارگری که از ترس بیکاری و نداشتن امنیت شغلی کار می‌کند، شکایت کند؟ کارگری که هیچ دفاعی ندارد، شکایت کند؟ امام‌قلی‌تبار با اشاره به نوسانات ارزی در ماه‌های اخیر گفت: طبق بررسی‌های اقتصادی در چند ماه آینده شاهد تورم چشمگیر تولید در واحدهای تولیدی هستیم. کارفرمایان این میزان افزایش هزینه‌ها را در قیمت‌های نهایی خود لحاظ می‌کنند بنابراین ضرورت دارد دستمزد به گونه‌ای تعیین شود که کارگر از پس هزینه‌های معمولی و عادی زندگی خود بربیاید.