جلسه کمیته دستمزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران روز دوشنبه با حضور اعضای شوراهای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی کارگران و نمایندگان کارگران شاغل در استان تهران برگزار شد.  به گزارش ایلنا، «محسن باقری» نماینده کارگری در شورای عالی کار در مورد این جلسه گفت: این جلسه یک نشست مشورتی با حضور فعالان کارگری بود. با توجه به نزدیک شدن به آغاز مذاکرات مزدی شورای عالی کار از فعالان صنفی و انجمن‌ها خواستیم تا ما را برای تعیین نرخ سبد معیشت یاری دهند و در مذاکرات مزدی از نمایندگان کارگری حمایت کنند تا قدرت چانه‌زنی نمایندگان در مذاکرات بالا برود. وی افزود: تعداد قابل توجهی از فعالان کارگری و انجمن‌های صنفی عضو کارگروه مزد شورای اسلامی کار در حال جمع‌آوری و پایش اطلاعات برای حمایت از نمایندگان کارگری حاضر در جلسات مزدی شورای عالی کار و تعیین رقم نرخ سبد معیشت هستند. رئیس کمیته مزد شوراهای اسلامی کار گفت: با توجه به نرخ تورم آذر ماه، نرخ سبد معیشت را ۲۳میلیون و ۵۰۰هزار تومان محاسبه کردیم که این رقم با توجه به ارقام و اعداد دی ماه تغییر می‌کند و بیشتر می‌شود. شوراهای اسلامی کار استان تهران در حال محاسبه نرخ سبد معیشت هستند و به زودی رقم آن را اطلاع خواهند داد.