شماری از کارگران پیمانکاری بخش فروش بلیت مترو تهران از عدم واریز حقوق دی ماه خود خبر دادند. به گزارش ایلنا، این کارگران که حدود دو ماه است زیر نظر پیمانکار جدیدی کار می‌کنند، می‌گویند: امیدوارم بودیم پیمانکار جدید حقوق را به موقع پرداخت کند اما بهمن ماه رو به پایان است و ما هنوز حقوق دی ماه خود را نگرفته‌ایم. آنها می‌گویند: شرکت رایانه شهر شهرداری، کار را به پیمانکار جدید واگذار کرده اما نه عیدی و سنواتمان را داده و نه هنوز بیمه آبان ماه را تسویه کرده است.

    

.