رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس گفت: در حال حاضر یک سوم بنگاه‌های اقتصادی کوچک غیرفعال و راکد هستند و دو سوم باقیمانده نیز با کمتر از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به نقش بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در توسعه اقتصاد، گفت: اشتغالزایی در بنگاه‌های کوچک نسبت به بنگاه‌های بزرگ به سرمایه‌گذاری کمتری نیاز دارد. از سوی دیگر در صورتی که بنگاه‌های کوچک به صورت خوشه‌ای عمل کنند، می‌توانند در جایگاه بنگاه‌های بزرگ نیز نقش‌آفرینی کنند. نماینده اصفهان در مجلس افزود: در صورتی که بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در شهرک‌های اقتصادی مستقر شوند می‌توانند نقش زنجیره‌ای خود را در تامین نیازهای صنایع بزرگ به خوبی ایفا کنند. وی با بیان اینکه برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک قوانین خاصی مانند ایجاد صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک تصویب شد، خاطرنشان کرد: در شرایط اقتصادی نامناسب کشور، بیشترین آسیب متوجه صنایع کوچک و متوسط می‌شود. به طور مثال نرخ تسهیلات، افزایش هزینه مواد اولیه، استفاده از منابع ارزی و... بیشترین آسیب را برای بنگاه‌های اقتصادی کوچک ایجاد می‌کند.

70درصد بنگاه‌های اقتصادی کوچک کمتر از ظرفیت تولید می‌کنند

این نماینده مجلس با بیان اینکه حمایت از این بنگاه‌ها باید در اولویت تصمیمات دولت و مصوبات مجلس قرار گیرد، تأکید کرد: در حال حاضر یک سوم بنگاه‌های اقتصادی کوچک غیرفعال و راکد هستند و دو سوم باقیمانده نیز کمتر از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. در شرایطی که این واحدها نتوانند با تمام ظرفیت خود فعالیت کند با رکود مواجه می‌شویم. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه بنگاه‌های اقتصادی کوچک با مشکل تامین مالی روبه‌رو هستند، ادامه داد: پرداخت تسهیلات یکی از راهکارهای جلوگیری از تعطیلی این بنگاه‌ها و در نتیجه جلوگیری از بیکاری کارگران است. همچنین می‌توان از طریق منابع بازار سرمایه، شرکت‌های تامین مالی، نهادهای مالی بورس و خوشه‌ای عمل کردن بنگاه‌های اقتصادی کوچک این بنگاه‌ها را از ورشکستگی نجات داد. وی با اشاره به ضرورت همکاری وزارت صمت و بانک مرکزی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک اظهار کرد: پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی کوچک باید اولویت این نهادها باشد چراکه در شرایط بحران و تحریم بنگاه‌های اقتصادی کوچک آسیب بسیاری می‌بینند. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس یادآور شد: حل مشکل بنگاه‌های کوچک اقتصادی یکی از دغدغه‌های کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخلی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی است، به همین منظور جلسات بسیاری با روسای شرکت‌های صنعتی، سازمان صنایع کوچک، هیات مدیره شهرک‌های صنعتی استان‌ها و واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی برگزار شده است. در هفته آینده نیز جلسه‌ای به منظور رفع مشکلات این بنگاه‌ها در کمیسیون حمایت ویژه از تولید ملی برگزار خواهد کرد.