نمایندگان مجلس متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال 1403 با استفاده از افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده را تصویب کردند. به گزارش توسعه ایرانی، در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ در بخش نمایندگان با بند س تبصره ۶ موافقت کردند که بر مبنای آن، در سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ به میزان یک درصد افزایش می‌یابد و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشگری، کشوری و صندوق فولاد از محل منابع حاصل از این بند انجام می‌شود.