آمارها حاکی از نرخ مشارکت 14.4درصدی زنان و 68.6درصدی مردان در بازار کار است. این درحالی است که نرخ مشارکت و بیکاری در گروه‌های سنی مختلف زنان و مردان متفاوت است.

به گزارش اکوایران، نرخ مشارکت گروه‌های سنی مختلف در انتهای پاییز 1402 به تفکیک زنان و مردان اعلام شده است. به طور کلی مشارکت مردان بسیار بیشتر از زنان است و نرخ بیکاری در میان مردان نیز کمتر از فعالان زن به چشم می‌خورد.

طبق این آمار، بیشترین نرخ‌های مشارکت برای مردان در سنین 30 تا 49 سالگی رقم خورده درحالی‌که برای زنان در سنین 25 تا 34 سالگی بوده است. علاوه بر این موضوع، محاسبات نشان می‌دهد به طور کلی با افزایش سن، نرخ بیکاری کاهش پیدا می‌کند.

نرخ مشارکت 41.5 درصدی کل کشور

براساس گزارش‌های منتشر شده از مرکز آمار، نرخ مشارکت در کل کشور در انتهای پاییز معادل 41.5درصد اعلام شده است. به عبارت دیگر در مقطع زمانی یاد شده تنها 41.5درصد از کسانی که جزو جمعیت در سن کار به شمار می‌آمده‌اند، تمایل به اشتغال داشته‌اند. در این میان اگر جمعیت در سن کار یعنی افراد بزرگتر از 15 سال را به 11 گروه تقسیم کنیم، بالاترین نرخ مشارکت متعلق به گروه‌های سنی 30 تا 44 سال خواهد بود. بر این اساس نرخ مشارکت در این سنین در حدود 56.2 تا 56.4درصد اعلام شده است.

در مقابل پایین‌ترین نرخ مشارکت متعلق به گروه سنی 65 سال به بالا با نرخ 8.3درصد و سپس در گروه سنی 15 تا 19 سال معادل 10.6درصد رقم خورده است.

آمارها نشان می‌دهد از میان کسانی که در گروه‌های سنی مختلف تمایل به کار دارند، کمترین نرخ بیکاری در گروه سنی 65 سال به بالا با نرخ 1.1درصد به ثبت رسیده است. همچنین در بازه سنی 45 تا 64 سال نرخ بیکاری بین 2 تا 3 درصد بوده که جزو پایین‌ترین نرخ‌های بیکاری در میان گروه‌های مختلف سنی است.

در مقابل بررسی‌ها نشان می‌دهد به طور کلی نرخ بیکاری در میان جوانان بیشتر از افراد میانسال و سالمند است. براساس آمارها، نرخ بیکاری در میان افراد 15 تا 19 سال و 25 تا 29 سال حدود 17 تا 18درصد بوده و بالاترین نرخ بیکاری در گروه سنی 20 تا 24 سال معادل 21.8درصد به ثبت رسیده است.

نرخ مشارکت اقتصادی 68.6درصدی مردان در انتهای پاییز

نرخ مشارکت اقتصادی مردان در کل کشور معادل 68.6درصد به ثبت رسیده است. مشاهده می‌شود نرخ مشارکت مردان با افزایش سن از 15 تا 39 سالگی، از 17 تا 94.5درصد افزایش می‌یابد. گروه سنی 35 تا 39 سالگی طلایه‌دار بالاترین نرخ مشارکت در میان تمامی گروه‌های سنی است. سپس مشاهده می‌شود از 40 سالگی به بعد مجددا نرخ مشارکت مردان کاهش یافته و در نهایت بالاتر از 65 سال به 16.3درصد می‌رسد. بنابراین سنین 30 تا 59 اصلی‌ترین سنین کاری مردان در ایران به شمار می‌آید که در آن بالاتر از 90درصد مردان به کار کردن مشغول هستند. این درحالیست که به طور کلی با افزایش سن از 20 تا 54 سالگی، نرخ بیکاری در میان مردان کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر از بین هر 100 مرد جوان مایل به کار در سن 20 تا 24 سال، 19 نفر از آنها بیکار هستند درحالی‌که با افزایش سن تا 55 سالگی، تعداد بیکاران از میان هر 100 مرد به 2 نفر می‌رسد.

 کمتر از 15 درصد زنان در سن کار تمایل به فعالیت در بازار کار دارند

به طور کلی نرخ مشارکت زنان در انتهای پاییز سال جاری حدود 14.4درصد برآورد شده است. این درحالی‌ست که بیشترین میزان مشارکت در بازار کار در میان بانوان در سن 25 تا 29 ساله بوده که حدود 24.7درصد به ثبت رسیده است. به عبارت دیگر حتی در میان گروه سنی ای از زنان با بالاترین تمایل به کار کردن نیز، از میان هر 4 زن، تنها یک نفر از آنها تمایل به مشارکت در بازار کار را دارد. مشاهدات نشان می‌دهد تنها در گروه سنی‌های 25 تا 39 سال است که نرخ مشارکت زنان به بالای 20درصد می‌رسد. در مقابل با افزایش سن زنان، نرخ مشارکت آنان نیز به مراتب کاهش می‌یابد. کمترین میزان مشارکت نیز در گروه سنی افراد بالای 65 سال رقم خورده است.

علاوه بر اینکه مشارکت زنان در بازار کار بسیار کمتر از مردان رقم خورده، مشاهده می‌شود از میان کسانی که به دنبال کار هستند نیز نسبت افراد ناکام در بازار کار بیشتر از مردان است. به همین ترتیب به طور کلی نرخ بیکاری در میان زنان حدود 14.2درصد عنوان شده اما نرخ بیکاری در میان زنان جوانان بالاتر از این ارقام است. براساس آمارها، بیشترین نرخ بیکاری زنان در گروه سنی 20 تا 24 سال معادل 31درصد بوده است. در مقابل با افزایش سن در میان زنان، نرخ بیکاری به شدت کاهش می‌یابد طوری‌که حتی پس از 60 سال نرخ بیکاری زنان به صفر نیز می‌رسد.