کارخانه لبنیات میعاد واقع در شهرستان گناباد در استان خراسان رضوی به دلیل مشکلات کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش با ۱۵ کارگر تعطیل شد. به گزارش ایلنا و به گفته یکی از این کارگران، جدا از کمبود نقدینگی، یکی دیگر از مشکلات این کارخانه کاهش رقابت‌پذیری در فروش محصولات به دلیل افزایش تولیدات مشابه سنتی در بازار است. وی افزود: ادامه فعالیت این کارخانه به دلیل افزایش فروش تولیدات لبنی به صورت سنتی و شیر محلی در واحدهای صنفی و از طرفی افزایش قیمت تولید شیر، صرفه اقتصادی ندارد. این کارگر با تاکید بر لزوم تامین امنیت شغلی کارگران این واحد تولیدی از سوی دولت، می‌گویند: انتظار داریم با حمایت دولت به کارمان بازگردیم. او با بیان اینکه یکی دیگر از واحدهای این مجموعه که در زمینه خوراک دام در شهرک صنعتی گناباد فعالیت دارد نیز به دلیل مشکلات مالی با ۴۰ کارگر در آستانه تعطیلی قرار دارد، گفت: در حال حاضر کارفرما فقط مشکل تامین منابع مالی برای پرداخت بدهی‌ها و رفع مشکلات راه‌اندازی کارخانه را دارد.  وی با بیان اینکه ما خواستار آن هستیم که مسئولان به مشکلات این واحد تولیدی رسیدگی کنند، افزود: از مسئولان درخواست داریم برای رفع مشکلات این کارخانه که جدا از اشتغال مستقیم ۱۵ کارگر، ظرفیت اشتغال جوانان بومی که در زمینه تولید شیر، جمع‌آوری و انتقال آن به کارخانه و توزیع آن فعالیت می‌کنند را فراهم کنند.