در پی ادامه بحران مالی در کارخانه صنایع خمیر و کاغذ دیبای شوشتر، این واحد صنعتی موقتا تعطیل و حدود ۳۵۶ کارگر بومی بلاتکلیف شدند. به گزارش ایلنا، فعالیت این کارخانه به دلیل آنچه از سوی کارفرما بحران در منابع مالی عنوان می‌شود، از حدود 10 روز پیش موقتا تعطیل اعلام شده و در نتیجه تمامی ۳۵۶کارگر شاغل در این واحد تولیدی سرگردان هستند. بر پایه این گزارش، کارگران این شرکت که تا پیش از این به صورت‌های قراردادی، روزمزد و پیمانکاری مشغول کار بودند، بین دو تا سه ماه مزد معوقه طلبکارند. یکی از این کارگران گفت: به دلیل‌ عدم اجرای مصوبه کمیته کاغذ و نشر از سوی بانک ملی، این کارخانه با مشکل مالی مواجه شده و در نتیجه استمرار این وضعیت، از روزهای پایانی آذرماه فعالیت کارخانه با ۳۵۶ کارگر متوقف شده است. وی افزود: پیش از این شرایط تولید در کارخانه دیبای شوشتر خوب بود و آنچه در این مدت کوتاه یک‌ساله باعث بحرانی شدن وضعیت شد، عدم حمایت مالی دولت از این کارخانه برای تولید کاغذهای چاپ و تحریر است.