حادثه سقوط از ارتفاع چاه ۵۰متری به مرگ یک کارگر چاه‌کن حدودا ۴۵ساله در روستای حصارگل در نزدیکی شهر فیروزه شهرستان نیشابور منجر شد. به گزارش ایلنا، با حضور گروهای امداد و نجات پیکر بی‌جان این کارگر مقنی به بیرون از چاه آب انتقال و مرگ وی از سوی عوامل اورژانس حاضر در محل تایید شد.