وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سازمان بهزیستی ازجمله نهادهای تاسیسی بعد از انقلاب است، گفت: این سازمان به یکی از ارگان‌های توانمندسازی معلولان و آحاد دچار آسیب‌های اجتماعی تبدیل شده و یکی از مظاهر بزرگ عدالت اجتماعی است.

به گزارش ایسنا، صولت مرتضوی گفت: در حوزه اتکا به خود، مناعت طبع، ایجاد اشتغال و کارآفرینی گام‌های بلندی برداشته شده که جای تقدیر و تشکر دارد. البته مشکلاتی هم در این حوزه متصور است. تلاش می‌کنیم خودکفایی و استقلال مالی را برای عزیزانمان فراهم کنیم و توجه کافی به مأموریت‌های سازمان بهزیستی داشته باشیم.

وی افزود: سازمان بهزیستی تنوع ماموریت دارد و گاهی ماموریت‌هایی که خیلی از دستگاه‌ها قادر به انجام آن نیستند و خارج از وظایف سازمان بهزیستی است را به بهزیستی واگذار می‌کنند. سال ۱۴۰۱ در دو مرحله برای مراکز نگهداری معلولان منابع خوبی تخصیص داده شد و در سال ۱۴۰۲ هم برای اولین بار مستمری مددجویان تحت پوشش افزایش ۴۰درصدی داشته است.

مرتضوی گفت: مهم‌ترین توقع دولت، رفتار شایسته بهزیستی با جامعه هدف است.‌ باید توجه ویژه‌ای به جامعه هدف داشته باشیم یعنی توجه به بهداشت، درمان، اشتغال و مسکن. باید به حوزه اشتغال توجه ویژه کنید. آموزش مناسب دهید و منابع خوبی هم اختصاص داده شده است. در حوزه مددجویان بهزیستی بانک‌های عامل هم همکاری و همراهی خوبی دارند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حوزه اورژانس اجتماعی هم باید کمک کنید. اورژانس اجتماعی با اورژانس وزارت بهداشت بسیار متفاوت است. شما باید در صحنه حاضر شوید و برای آحاد مختلف جامعه رفع مشکل کنید. افزایش سطح پوشش خدمات‌گیرندگان به ویژه زنان سرپرست خانوار و شناسایی استعدادهای برتر و درخشان و کمک به این استعدادها برای شکوفایی از تکالیف ماست. برای عمل کردن به تکالیف باید خود را مجهز به ارائه خدمت و خدمت بدون منت و مجهز به خدمت توام با عشق کنیم.